Języki:
 

Waluty
Producenci
Reklamacje i zwroty

1. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot)

 • 1. Każdemu Użytkownikowi będącemu konsumentem* w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 1.11.

 • 2. Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Użytkownika i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie rzeczy.

 • 3. Sklep internetowy Motohid.pl  dołącza do każdego zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Pouczenie to znajduje się w treści maila potwierdzającego złożenie zamówienia.
 • Pouczenie o prawie odstąpienia jest dostępne na stronie: http://sklep.motohid.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14

 • 4. Sklep Internetowy MotoHID.pl udostępnia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Formularz odstąpienia od umowy jest dostępny na stronie: http://sklep.motohid.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14 w formie pliku PDF do pobrania.

 • 5.
  W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy:
 • • pocztą na adres: Atrium Net  (MotoHID.pl) Jawornicka 8/2 60-160 Poznań
 • • e-mailem na adres: rma @ motohid.pl

 • 6
  . W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 • 7
  . Sklep internetowy Motohid.pl niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy, listownie bądź drogą e-mailową, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • 8.
  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

 • 9.
  Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres:
 • • Atrium Net  (MotoHID.pl) Jawornicka 8/2 60-160 Poznań - w przypadku zamówień z wysyłką kurierem lub
 • • dostarczyć do punktu, który dokonał sprzedaży .

 • 10.
  Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter (np. wagę lub rozmiar) może wynieść do 5000 PLN.

 • 11.
  Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Serwis, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • 12.
  Sklep internetowy Motohid.pl nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

 • 13.
  Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 • 14.
  Sklep internetowy Motohid.pl nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

 • 15.
  Sklep internetowy Motohid.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 16.
  Serwis wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17. Towary dostępne  / produkowane / cechowane  / personalizowane na indywidualne zamówienie zgodnie z art. 38 Ust. o prawach Konsumenta nie podlegają zwrotom.

 • 18. Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiedzą pracownicy sklepu dostępni pod numerami telefonów: 61 861 62 70 (czynne codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel i świąt, w godzinach 9:00 - 17:00).2. Wady fizyczne i prawne towarów (rękojmia)

 • 1. Towary dostępne w Sklepie internetowym Motohid.pl pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.

 • 2.
  Sklep internetowy Motohid.pl odpowiada wobec Użytkownika za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 561 Kodeksu cywilnego.

 • 3.
  Jeżeli towar ma wadę, Użytkownik może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

 • 4. Sklep internetowy Motohid.pl wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

 • 5.
  Użytkownik może zamiast proponowanego przez Sklep internetowy Motohid.pl usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Organizatora nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep internetowy Motohid.pl.

 • 6.
  Jeżeli Użytkownik żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep internetowy Motohid.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 • 7.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
 • • odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres:
  Atrium Net  (MotoHID.pl) Jawornicka 8/2 60-160 Poznań;
 • • wskazać, czy Użytkownik domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad;
 • • wskazać, na czym według Użytkownika polega niezgodność towaru z umową;
 • • podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).

 • 8.
  Serwis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Użytkownikowi towaru.

 • 9.
  Roszczenie Użytkownika o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

 • 10.
  Użytkownik może skorzystać z możliwości wydruku formularza reklamacji oraz zapoznać się z instrukcją dostępną na stronie: http://sklep.motohid.pl/pl/i/Reklamacje-i-zwroty/14

 • 11.
  Procedura reklamacyjna została opisana w dokumencie „Informacja konsumencka” i jest dostępna na stronie:  http://sklep.motohid.pl/pl/i/Informacja-Konsumencka/23

 • 12. Informujemy że nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w przypadku zamówień nie dokonanych przez Konsumentów*

 

 

* - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.


Towary i usługi dostępne na zamówienie (wyprodukowane, zmodyfikowane, spersonalizowane) nie podlegają zwrotowi -  podstawa prawna  Art.10 ust.3 pkt 4 i 5 .  Towar zakupiony bezpośrednio nie podlega zwrotowi . Prosimy o dokonywanie przemyślanych zakupów.


Zwrotów i reklamacji należy dokonywac wysylając przesyłkę na adres:

Atrium Net (MotoHID.pl)
ul. Jawornicka 8/2
60-160 Poznań

 


W przesyłce należy załączyć  informacje pozwalająca zidentyfikować nadawcę, datę zakupu (np. numer zamówienia) + adnotacja o uzgodnieniach ze sprzedawcą jeśli takowe były. Przy zwrotach należy załączyć oryginał paragonu** + KONIECZNIE należy podać pełne dane zwrotnego rachunku bankowego.

Nie odbieramy przesyłek wysłanych "za pobraniem".


** - w przypadku zagubienia paragonu dopuszczalne jest wysłanie oświadczenia o zagubieniu paragonu i słownym potwierdzeniu dokonywanego zwrotu oraz jego wartościWzory dokumentów:

 
 
  


Informacje dot. toczących się reklamacji można uzyskać pod adresem rma @ motohid . pl


 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl